SOCH
Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch
SOCH - Home.
SOCH-Algemeen.
SOCH-Aanvragen.
SOCH - Veiligheid.
SOCH - Partners.
Stichting Ondernemersfonds 's-Hertogenbosch

De ondernemers in de Brede Bossche Binnenstad zijn verplicht verenigd in een
ondernemersfonds, SOCH.

De ondernemers financieren met de opbrengst evenementen en activiteiten die ten goede
komen aan de in het belastinggebied actieve ondernemers.
Het fonds wordt door het bedrijfsleven zélf gevoed om daarmee concrete projecten financieel
te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het kwalitatief verbeteren van het vestigingsklimaat,
de veiligheid teneinde de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het centrum te verbeteren en daarmee
bij te dragen aan de stimulering van de economie in het centrum van ’s-Hertogenbosch.
Het georganiseerde bedrijfsleven is initiatiefnemer én uitvoerder van zo’n fonds.
Daarvoor is door hen SOCH per 11 november 2013 opgericht.

Om álle ondernemers te laten meebetalen is er een verplichte heffing in de vorm van een
reclamebelasting. De zeggenschap over bestedingen uit fonds, ligt bij SOCH.

Lees de hele tekst in het Uitwerkingsmodel