Werkgebied

Home  l  Algemeen  l  Aanvragen  l Veligheid  l  Brede Bossche Binnenstad  | Contact  l  Links

Postbus 1083

5200 BC  ‘s-Hertogenbosch

info@soch.nl

Stichting Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch (SOCH)


1. Inleiding

De winkels en horeca in het centrum van ‘s-Hertogenbosch zijn verplicht verenigd in een Ondernemersfonds (SOCH).

De ondernemers financieren met de opbrengst evenementen en andere activiteiten die ten goede komen aan de in het belastinggebied betalende en actieve ondernemers.


Het fonds wordt door het bedrijfsleven zélf gevoed om daarmee concrete projecten financieel te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het kwalitatief verbeteren van het vestigingsklimaat, de veiligheid teneinde de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het centrum te verbeteren en daarmee bij te dragen aan de stimulering van de economie in het centrum van ’s-Hertogenbosch: Zoals feestverlichting, promotie, (kleinschalige) evenementen, intocht van sinterklaas en verbeteringen van de veiligheid en sfeer. Het georganiseerde bedrijfsleven is initiatiefnemer én uitvoerder van zo’n fonds. Daarvoor is door hen een Stichting Onderrnemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch per 11 november 2013 opgericht.


Volledige tekst

AVG